درمان

انسان بیماری های مختلفی دارد؛

بیماری هایی که به دو گروه تقسیم می شوند،جسمی و روانی.

بیماری های جسمی هرچقدر هم که پیچیده و سخت و لاعلاج باشند،عموما علائمی دارند که انسان را متوجه به خودشان می کنند؛شاید درد مهم ترین علامت بیماری های جسمی باشد.

بیماری های روانی،پیچیده تر از اینها هستند.در ظاهر چیزی معلوم نیست اما در باطن با یک فرد درب و داغان مواجهی که بعضا این اندازه از ویرانی نمود خارجی پیدا میکند و با فردی عصبی،پرخاشگر،افسرده،ناامید،پوچ،تهی و... رو به رو میشوی.

به نظرم خطرناک تر از اینها بیماری های روانی هستند که منجر به بیماری های جسمی میشوند!

استرسی که منجر به معده درد میشود،فشار روانی ای که جسم را داغان می کند و ... همگی از این نوع هستند.

خدایا،از این مرض نجاتم بده.


منبع این نوشته : منبع
بیماری ,جسمی ,روانی